Kalite Yönetimi

Şedele’de benimsenen Kalite Yönetimi, tümleşik bir sistemdir. Eğitimler ve uygulamalar bu yöndedir ve çalışan arkadaşlarımızdan bunu benimsemesi beklenir. Amaç ürün kalitesini olduğu kadar, süreç kalitesini ve standardını üst seviyede tutmaktır. Böylece ürün aynı standartlarda üretileceğinden hem sürdürülebilir bir kaliteden bahsedebiliyoruz hem de oluşturulan tümleşik sistemin her öğesini kontrol altına alabiliyoruz.

Tümleşik sistem; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sistemlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasını tanımlamaktadır.

Bununla birlikte, sahip olduğumuz FSC® Sertifikasının sorumluluğu da, ilgili birimlerin desteği ile yine Kalite Yönetimindedir.

Tümleşik sistem takip ve yenileme denetimlerinin yanı sıra, sosyal uyum denetimlerinde de Kalite Yönetimiyle birlikte, İnsan Kaynakları Bölümüne büyük sorumluluk düşmektedir. Şedele, sosyal uyum denetimlerden de başarılı bir şekilde geçerek hem ülkesine hem de hizmet verdiği firmalara layık bir tedarikçi olduğunu göstermektedir.